บริจาคสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณที่ Zipmex

บริจาค USDT หรือ BTC โครงการที่คุณต้องการสนับสนุน พร้อมรับเงินคืนเป็น BTC และการหักภาษี

ไม่มีสินทรัพย์ดิจิทัล (USDT หรือ BTC) ? เปิดบัญชีเพื่อซื้อง่ายๆ

สินทรัพย์ดิจิทัลของคุณช่วยเด็กด้อยโอกาสได้อย่างไร?

เพราะทุกคนมีความฝัน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่มีโอกาส คุณสามารถช่วยสร้างโอกาสให้กับกลุ่มคนที่ต้องการ

ภารกิจของเราที่ซิปเม็กซ์คือ การทำลายอุปสรรคโดยการให้ความรู้ กระตุ้น และเสริมสร้างชีวิตของผู้อื่นผ่านการเพิ่มขีดความสามารถทางการเงินและเทคโนโลยีดิจิทัล เราทำงานร่วมกับ Taejai.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการระดมทุนออนไลน์สำหรับผู้ที่ต้องการเห็นสังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เมื่อคุณบริจาคกับซิปเม็กซ์ คุณไม่เพียงแต่สนับสนุนที่ต้นเหตุเท่านั้น แต่คุณยังเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง

วิธีการบริจาค

บริจาคกับ Zipmex ใน 3 ขั้นตอนง่ายๆ! เงินทั้งหมดที่ได้รับบริจาคจะถูกมอบให้กับโครงการที่คุณอยากจะสนับสนุนบน Taejai.com.

กรอกแบบฟอร์ม เลือกสกุลเงินที่คุณจะบริจาค ใส่จำนวนเงินบริจาค ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ อีเมล

ชำระเงินโดยไปที่แอป Zipmex ถอน "BTC" หรือ "USDT" จากกระเป๋าเงินของคุณ และสแกน QR code ตามประเภทของเหรียญที่ต้องการบริจาค

Taejai.com จะออกใบเสร็จรับเงินสำหรับการบริจาคที่สามารถนำไปประกอบการลดหย่อนภาษีได้

คำถามที่พบบ่อย

ตอนนี้คุณสามารถบริจาคได้โดยใช้ USDT หรือ BTC เท่านั้น

ได้ คุณจะได้รับใบเสร็จรับเงินจาก Taejai.com หลังจากที่คุณได้ส่งเงินบริจาค ซึ่งสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้

สำหรับบุคคลธรรมดา สามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินได้หลังจากหักค่าลดหย่อน

สำหรับนิติบุคคล การบริจาคของนิติบุคคลถือเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลจึงมีสิทธินำใบเสร็จมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิโดยไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิ

ไม่มีขั้นต่ำในการบริจาค

ลงทุนทุกที่
ทุกเวลา

Fully compatible with iOS and Web Browser